Jatropha

Is er toekomst voor Jatropha-olie?

Biobrandstof produceren uit energiegewassen kan volgens deskundigen een deel van het antwoord op het klimaatvraagstuk vormen. Voorwaarde is dat landbouwgrond duurzaam wordt beheerd, de olie structureel rendabel kan worden geproduceerd en dat de voedselvoorziening niet in het nauw wordt gebracht. En om ook monoculturen te voorkomen dan liever evenmin maïs, graan of oliepalm als bron, maar een plantaardig product.

Eneco zoekt naar een verdienmodel om jatrophaolie uit zaad van een Afrikaanse doornstruik te kunnen inzetten voor een nieuwe biomassacentrale in Rotterdam: Jatropha. In Noord-Tanzania leidt de aanplant van jatrophastruiken leidt tot een nieuwe inkomstenbron voor de lokale bevolking. De vraag is of deze oliestruik duurzaam rendabel kan worden cultiveerd.