De Takkenwagen

De Takkenwagen van Harderwijk

Visionaire denkers wijzen erop dat Nederland voor de opgave staat over te schakelen van de handel in olie, steenkool en chemische producten naar de overslag van biomassa. Want organisch afval en houtige producten kunnen straks worden verstookt op de Maasvlakte of via bioraffinage worden omgezet in waardevolle bouwstenen voor de biobased society.

Deze groene grondstof wordt nu vooral geïmporteerd, maar kan ook heel goed van Nederlandse bodem komen. Niet alleen via de professionele teelt van natuurvezelgewassen, maar op kleine schaal ook via de achtertuin, waarmee tuinieren ineens een extra waarde krijgt. In Harderwijk gebeurt dit.