Koplopers omarmen hun kansen

Steeds meer ondernemingen kiezen voor een energiezuiniger bedrijfsmodel of een productieproces waarin klimaatbeschermende maatregelen centraal staan. De inzet van schone technologie helpt bedrijven fors te besparen op het gebruik van energie en grondstoffen, zeker als ook reststromen tot waarde worden gebracht door deze verantwoord te verwerken.

Investeren in milieumaatregelen leidt doorgaan tot een beter bedrijfsresultaat. Iedere onderneming die people, planet en profit centraal stelt verandert immers in een aantrekkelijke ketenpartner. Publiciteit maakt dan zichtbaar welke inspanningen worden verricht. Zodra deze voor de onderneming, de werknemers en de leefomgeving goed uitpakken resulteert een 3P-bedrijfsmodel meteen in een positief bedrijfsimago.

Bezoekers van deze website maken kennis met ondernemers, organisaties en  particulieren die met milieumaatregelen voorop lopen. CO2Today laat zien welke  innovaties haalbaar zijn met innovatieve technologie, energiebesparende maatregelen, groene productieprocessen en herwinbare grondstoffen.

CO2Today is een onafhankelijk medium. Daglicht Productie treedt op als uitvoerend producent in opdracht van de Stichting CO2 Free. Daglicht werkt samen met de Blue Dolphin Entertainment Groep in Rotterdam.

Lees meer